LEVERINGSBETINGELSER

 

Leveringstillegg fra 150kr.

 

Alle priser er inkl 15 % mva. Betaling for privatpersoner fortrinnsvis kontant eller kort. 
Fakturagebyr kr 41,00 purregebyr kr 65,00 morarente for tiden 9,25 %

Alt utstyr skal leveres tilbake i rengjort stand innen 4 dager. 

Rett til prisendringer forbeholdes. Send gjerne bestillingen på e-post: catering@cateringen.no  
Bestillingen din blir da bekreftet med pris. Ta kontakt for firmaavtale. 

 

Endring/Avbestilling: 

Frist for avbestilling og endringer er 48 timer før levering hvis ikke annet er avtalt.

 

Feil og mangler 
Skulle det mangle noe ved din bestilling, ring snarest vår vakttelefon: 906 10 573. Feil som burde vært oppdaget og ikke har blitt ringt inn til vår vakttelefon refunderes ikke. 

Retur
Vi kan nå ta imot returemballasje 24 timer i døgnet. For spørsmål eller avtale om retur ring 66992020.

Annet 
Bestiller er selv ansvarlig for å opplyse korrekt adresse, faktura adresse, referanseperson, samt evt. rekvisisjonsnummer, prosjektnummer eller annet som kreves i hvert enkelt selskap.

Bestiller er også ansvarlig for å oppgi telefonnummer det mottaker kan nåes etter kontortid m.m.