Miljø og samfunnsansvar

Verdens klimautfordringer angår alle, og vi som lever av å steke og smørdampe råvarene naturen gir oss, føler et ekstra ansvar for hvordan vi behandler miljøet. Vi jobber målrettet mot flere av FNs bærekraftmål. For å gi deg en garanti om at det du handler hos oss verken fører til unødvendige utslipp eller uforsvarlig utnyttelse av naturressurser, har vi et system som gjør det mulig å spore miljøavtrykket i leverandørkjeden vår. Vi kan hjelpe deg med å utvikle bærekraftige menyer som etterlater seg et så lite miljøavtrykk som mulig og velge de aller beste og mest bærekraftige alternativene.

bærekraftmål

Økologiske råvarer og produkter

Lunch & Catering AS har som mål å prioritere bruken av økologiske råvarer og produkter slik at vi øker bruken av disse over tid. Dette gjøres blant annet ved at:

 • Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles.
 • God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.
 • Produkter uten faremerking foretrekkes.
 • Krav til innkjøp av mat, drikke og serveringstjenester:
  • Ved matservering i virksomheten, arbeid for å begrense kjøttforbruket og vær bevisst på å tilby retter uten eller med lite kjøtt.
  • Fisk og sjømat skal stamme fra bærekraftige fiskerier. Unngå «røde» arter i WWFs sjømatguide, og velg fortrinnsvis sertifisert sjømat etter MSC-standarden (villfanget) eller ASC-standarden (oppdrett).
  • Unngå innkjøp av produkter som inneholder ikke-sertifisert palmeolje. Hvis palmeolje benyttes, skal den være sertifisert som Identity Preserved (IP) eller Segregated etter RSPO-standardene. Se Palmeoljeguiden fra Regnskogfondet for mer informasjon.

Grønne blader

Vi har analysert oppskriftene våre, så vi kan spore klimagassutslipp fra de ulike ingrediensene vi bruker. Det gjør det enklere for oss å sette sammen mer bærekraftige menyer, samtidig som vi kan hjelpe deg med å ta mer miljøvennlige valg. 

En bærekraftig reise

Et godt bærekraftig valg for deg, består selvfølgelig av flere ingredienser enn bare råvarene du får levert. Hele reisen fra varelevering til gjenvinning og transporten imellom, krever at vi tar ansvarsbevisste valg med utgangspunkt i hva som er best for miljøet.

For å redusere matsvinn:

 • samarbeider vi med andre bedrifter, så vi unngår å kaste mat med kort holdbarhet
 • gir vi bort overskuddsmat til veldedighet
 • har vi et automatisert system som hjelper oss med å beregne mengden mat vi leverer

For å sikre en ansvarlig produksjon:

 • har vi et generelt fokus på energibesparende produksjon
 • kjører vi el-varebiler
 • bruker vi kun miljøvennlige renholdmidler
 • bruker vi komposterbar engangsemballasje
 • kildesorterer vi alt

Bærekraftig sjømat

Vi elsker fisk og sjømat, men ikke for enhver pris. Lunch & Catering bruker MSC-sertifisert fisk som er på WWFs eller Seafood Watchs grønne liste, eller ASC-sertifisert oppdrettsfisk. Det gjør vi fordi en faretruende stor andel av fiskeforekomstene i verden enten er fullt utnyttet, utsatt for overfiske eller helt uttømt. Når du bestiller sertifisert og grønnlistet sjømat, bidrar du til et mer bærekraftig fiske og at vi bevarer planetens utsatte fiskebestander - og det syns vi du skal.

Et godt arbeidsmiljø

Miljøkamp handler etter vår mening også om å gi folk anledning og mulighet til å ta bærekraftige valg. Med det mener vi både at det er viktig å informere om hvilke muligheter som finnes, men også å inspirere og skape positive ringvirkninger gjennom gode arbeidsplasser - noe som understrekes i det åttende av FNs bærekraftmål. Derfor har vi en avtale med bydel Gamle Oslo om praksisplasser og opplæring av vanskeligstilt ungdom. Vi tror på inkludering og mangfold, og teller i dag 15 ulike nasjonaliteter blant medarbeiderne våre. Gjennom trygghet, mestring og inspirasjon, håper vi at vi kan få med oss enda flere i kampen for en grønnere og mer bærekraftig verden.

phone